Όροι και προυποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ TOURENT

Περιορισμοί Ηλικίας

Άδεια οδήγησης : Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα έτος.

Ελάχιστη ηλικία : 23 έτη για τις κατηγορίες A , C , E , και  25 έτη για όλες τις άλλες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Μέγιστη ηλικία : 75 έτη για όλες τις κατηγορίες .

Απαιτείται μια διεθνής άδεια οδήγησης για ενοικιαστές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέθοδοι πληρωμής

Κατόπιν επιβεβαίωσης του αιτήματος σας ,είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τη εταιρεία μας έτσι ώστε να οριστεί μια προκαταβολή ,έτσι ώστε η κράτηση σας να είναι έγκυρη. Γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες ή με τραπεζική μεταφορά .

Τιμές ενοικίασης

Η ελάχιστη χρέωση ενοικίασης είναι μία ημέρα (24 ώρες). Επιπλέον μία ώρα (0-59 λεπτά) είναι δωρεάν. Για περισσότερο από μία ώρα (60 λεπτά συν) χρεώνεται μια επιπλέον ημέρα.
Οι τιμές περιλαμβάνουν Απεριόριστα χιλιόμετρα, C.D.W. (Απαλλαγή ευθύνης με ποσό απαλλαγής σύμφωνα με την κατηγορία του αυτοκινήτου), Τ.Ρ. (Ασφάλεια Κλοπής), Χρέωση υπηρεσίας Αεροδρομίου, Όλους τους φόρους. Οι τιμές της βενζίνης είναι κυμαινόμενες και ο ενοικιαστής πρέπει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ποσότητα που το παρέλαβε.
Κρατήσεις: Μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο για μία κατηγορία αυτοκινήτου και όχι για ένα συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου.

Πρόστιμα κυκλοφορίας:

Κλήσεις και άλλες διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης επιβαρύνουν αποκλειστικά  τον ενοικιαστή.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές και οι όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ασφαλιστική κάλυψη :

 

Αστικής Ευθύνης

Όλα τα αυτοκίνητα παρέχονται με την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τις ζημιές που προκλήθηκαν από το αυτοκίνητό μας σε άλλους ανθρώπους ,`ιδιοκτησίες, σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου.

Ευθύνη του Μισθωτή

Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου ή μερών αυτού, καθώς και σε περίπτωση πυρκαγιάς, θραύσης ή κλοπής σε τζάμι, καθρέφτη, ελαστικά, ζάντες και ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ο ενοικιαστής ή οποιοσδήποτε πρόσθετος εξουσιοδοτημένος οδηγός είναι πλήρως υπεύθυνος.
Οδήγηση εκτός δρόμου απαγορεύεται .Οποιεσδήποτε ζημιές προκλήθηκαν στο όχημα μετά από την οδήγηση εκτός ασφάλτου δεν καλύπτονται από την ασφάλιση.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (CDW)

Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιές στο όχημα της TOURENT μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μισθωτηρίου Συμβολαίου , σε 700 € για κατηγορίες  Α, C, σε 900 € για κατηγορίες E, G, L , σε € 1500 για κατηγορίες  F, H, K, M, V .Ο ενοικιαστής πρέπει να έχει "έκθεση τροχαίων ατυχημάτων " υπογεγραμμένη από το πρόσωπο σε υπαιτιότητά για να είναι απαλλαγμένος από την οικονομική ευθύνη. Η CDW περιλαμβάνεται στις τιμές ενοικίασης.

Προστασία Κλοπής (TP)

Σε περίπτωση ενδεχόμενης κλοπής του αυτοκινήτου ή  μερών αυτού, ο πελάτης θα αποζημιώσει την TOURENT για όλες τις συνακόλουθες ζημίες.
Η TP είναι μια υπηρεσία η οποία μειώνει την ευθύνη του ενοικιαστή για την απώλεια του οχήματος λόγω κλοπής. Ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το κλειδί του κλεμμένου αυτοκινήτου στην TOURENT. Απόπειρα κλοπής ή βανδαλισμού (συμπερ. μερών και εξαρτημάτων) δεν καλύπτονται από την  Τ.Ρ. και ο ενοικιαστής είναι πλήρως υπεύθυνος να πληρώσει για οποιαδήποτε ζημία, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας ενοικίασης μας. Η TP περιλαμβάνεται στις τιμές ενοικίασης.

Η Απαλλαγή ευθύνης ζημιών και η Προστασία κλοπής δεν καλύπτει ζημιές από την κάτω πλευρά του αμαξώματος του οχήματος, ελαστικών και ζαντών, κλοπή καλυμμάτων τροχών, ράδιο-CD , USB, εγγράφων κυκλοφορίας του οχήματος, τα κλειδιά και την κλοπή οποιονδήποτε προσωπικών αποσκευών.
Η Απαλλαγή ευθύνης ζημιών και η Προστασία κλοπής δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή αν ο πελάτης παραβιάζει τους όρους χρήσης του οχήματος ή αν έχει λειτουργήσει το όχημα σε αντίθεση με τη συμφωνία ενοικίασης και των νομικών διατάξεων.

Επιπλέον Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (SCDW)

Ο ενοικιαστής μπορεί να μειώσει το ποσό απαλλαγής, καταβάλλοντας μια επιπλέον ημερήσια χρέωση των 15,00 € για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων. Η (SCDW) μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά την αποδοχή της CDW (Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών). Η Ευθύνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περιοριστεί ή να ακυρωθεί σε περιπτώσεις μερικής κλοπής, απώλειας μερών, αξεσουάρ, εγγράφων , ζημιών στα ελαστικά, και οποιουδήποτε άλλου μέρους στο κάτω μέρος του σώματος του οχήματος.

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων (PAI)

Η Προσωπική ασφάλιση ατυχήματος είναι διαθέσιμη με € 15,00 ανά ημέρα.
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τους οδηγούς και κάθε επιβάτη με ιατρικές δαπάνες έως 2 000 € και την απώλεια ζωής ή ολική / μερική μόνιμη αναπηρία από € 20.000 και € 10.000 αντίστοιχα. Η Συγκεντρωτική αποζημίωση ανά ατύχημα περιορίζεται σε € 40.000.

Έξοδα διαχείρισης περιστατικού

Σε περίπτωση που ένα περιστατικό οφείλεται σε ευθύνη του ενοικιαστή, ο ενοικιαστής έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην TOURENT μια μη επιστρεπτέα χρέωση € 18 για την κάλυψη των εξόδων διεκπεραίωσης.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές και οι όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 

Πρόσθετες χρεώσεις:

Υπηρεσία Παράδοσης / Παραλαβής

Όλο το εικοσιτετράωρο παράδοση και παραλαβή των αυτοκινήτων.

• δωρεάν παράδοση εντός των ορίων της πόλης με σταθμό της TOURENT κατά τις εργάσιμες ώρες.
• Για έξω από τα όρια της πόλης η χρέωση είναι € 0,75 ανά χιλιόμετρο.
• Ενοικιάσεις μιας διαδρομής ειναι εφικτές κατόπιν αιτήματος και με επιπλέον κόστος.

Χρέωση ανεφοδιασμού


Η διαφορά καυσίμων χρεώνεται με € 3.00 ανά λίτρο συν € 15 χρέωση ανεφοδιασμού.

Χρέωση επιπλέον οδηγού

Ο πρώτος επιπλέον οδηγός παρέχεται χωρίς χρέωση.Οι επιπλέον οδηγοί χρεώνονται με € 5,00 ανά ημέρα/ ανά οδηγό.

Βρεφικό κάθισμα  (0-18 kg)

Διαθέσιμο για € 6.00 ανά ημέρα .

Παιδικό κάθισμα (18 - 35 kg και μέγιστο 1.20m ύψος)

Διαθέσιμο για € 6,00 ανά ημέρα .

Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας

Για ενοικιάσεις μετά από τις ώρες λειτουργίας ενός σταθμού η χρέωση είναι € 40,00.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές και οι όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.